Leadershipový program posílil střední management a zlepšil kulturu sdílení zkušeností.

"Learning by doing" naprosto vystihuje náš přístup ke vzdělávání. I proto jsme si vybrali pro rozvoj našich leadrů ze středního managementu parťáky z Red Button EDU. Sestavili nám program na míru právě v tomto duchu a podle našich potřeb.

Budujeme silný a kvalitní middle management, abychom se jako firma dokázali efektivně rozvíjet.

Globálním hráčem z punkové garážovky

Během několika málo let se z party nadšenců, která vytvořila první hardwarovou kryptopeněženku na světě, stala úspěšná firma s celosvětovým dosahem. Aby dokázala naplňovat své ambice a také misi, tedy otevřít svět kryptoměn co nejvíce lidem a přispět k posílení nezávislosti a tím i síly jednotlivce, uvědomuje si klíčovou roli svého managementu. Intenzivně tu proto podporují své lidi v rozvoji leadershipových dovedností.

Podporujeme kulturu sdílení zkušeností

Abychom se jako firma s jedinečným a extrémně silným know-how mohli efektivně rozvíjet na všech úrovních, potřebovali jsme sladit úroveň manažerských dovedností a podpořit kulturu sdílení zkušeností. Díky tomu si lidé dokáží snáze předávat interní know-how, lépe řídit firmu, prioritizovat a kvalitně pečovat o naše lidi i zákazníky.

Jaký byl náš cíl

 • Profesionalizace firmy
 • Strategické řízení firmy
 • Efektivně vést rostoucí globální tým
 • Zachovat firemní kulturu

Výzvy, kterým jsme čelili

 • Mezinárodní tým
 • Různorodá zkušenost s vedením lidí
 • Snaha udržet si klíčové specialisty

Program "Lídr v první řadě" pomohl posílit vztah manažerů s klíčovými specialisty i k předávání interního know-how.

Jak jsme rozvojový program s Red Button EDU designovali 

Na začátku SatoshiLabs vytipovalo 25 lidí, kteří již naplňovali roli lídrů nebo mají předpoklady se jimi stát. Protože ve vybrané skupině měli účastníci různorodé zkušenosti s vedením lidí, navrhli jsme na začátku otestovat všechny účastníky psychodiagnostickým testem. Každý tak při osobní konzultaci získal přehled o svých silných stránkách a manažerských předpokladech.

Důležitým faktorem úspěchu programu byl výběr průvodce. Záměrně jsme hledali osobnost mimo technický obor, která bude vzbuzovat respekt a zapadne do kolektivu. Hlavním průvodcem se stal Pavel Pumprla, vrcholový sportovec s mezinárodní zkušeností, kterého v průběhu programu krátce doplnili dva další hosté.

Půlroční program jsme koncipovali jako kombinaci osobních i online setkání. Na tvorbě programu se mohli účastníci sami aktivně podílet a v konkrétní oblasti vždy vybrat z několika dílčích témat to, které nejvíce rezonovalo.

Co nejvíce ocenili účastníci

 • čas a péči, kterou jim firma věnovala
 • rozšíření obzorů o tom, co vše obnáší leadership
 • interní sdílení a
 • ukázky z reálných situací

Jak hodnotíme program a výsledky

 • lidé získali příležitost pravidelně se setkávat
 • juniorní lídři mohli čerpat ze zkušeností seniorních
 • lídrů a naopak
 • vznikl prostor probrat témata, na která obvykle
 • nebývá tolik času
 • lídři jsou více všímaví ke svým lidem a motivacím

Co fungovalo a co jsme se naučili

 • počet účastníků maximálně 15
 • ještě více zapojit C level management do aktivit v programu
 • více pracovat s motivací účastníků v programu
 • offline formáty fungují lépe
 • program rozložit do více dní a kratších bloků
 • více času věnovat individuálním diskuzím

Radost a hrdost - to jsou dvě emoce, které mám po ukončení programu. 

"Firmu jsme založili na rodinné atmosféře, svobodě, sebedisciplíně, chuti se dál rozvíjet, odvaze zkoušet nové věci a také vzájemné důvěře. Management vnímáme jako hlavní motor celé organizace, proto jsme se rozhodli posílit leadershipové dovednosti našich lidí uvnitř firmy, sladit jejich zkušenosti a podpořit je, aby mezi sebou mohli juniornější i seniorní lídři pravidelně sdílet své zkušenosti. Chceme tak pomoci k předávání interního know-how a podpořit vztah manažerů s jejich klíčovými specialisty. Díky tomu dokážeme společně jako firma čelili všem výzvám a doručovat klientům služby a servis, které očekávají."
Anna Fraňková, HR Business Partner

Chcete také rozvíjet své lidi přesně na míru potřebám vaší firmy?