Specialisté, kteří potřebují jít do hloubky, dostávají přísun skvělých myšlenek od profíků

Fandíme inovacím a modernímu způsobu práce. I proto jsme se pustili do rozsáhlé digitální proměny Komerčky, která obnáší zavádění agilních principů práce a změnu firemní kultury banky. Red Button EDU je pro naše lidi důležitým parťákem i zdrojem inspirace.

Díky agilní transformaci reagujeme rychleji na neustále se měnící podmínky, což klade obrovské nároky na naše lidi.

S novými postupy a způsoby práce významně rostou nároky na naše zaměstnance

Změny, kterými banka poslední roky prochází, výrazně mění také firemní kulturu banky i organizační strukturu. A s tím přichází i nové požadavky na zaměstnance. V Komerčce hledáme proto vzdělávání, které pokryje potřebu získat univerzální kompetence napříč bankou, i takové, které bude odpovídat individuálním potřebám specialistů, manažerů a lídrů. A samozřejmě pokryje nové oblasti, které vychází z celkové strategie společnosti.

Proto usilujeme o skutečný a viditelný dopad rozvoje 

Naším snem je, aby lidé po školení přišli a nasdíleli ostatním, co se na něm dozvěděli a zvyšovalo se tak interní know-how. Nejen manažerům se pak snažíme ukazovat, jak co nejlépe využít velké množství dostupných zdrojů informací a jak si z nich poskládat vlastní cestu rozvoje.

S Red Button EDU jdeme do hloubky, teorii dostáváme do praxe a čerpáme inspiraci z jiných firem i oblastí podnikání.  

Především specialisté, kteří potřebují jít do hloubky, nachází na EDU dostatek odborných přednášek a oceňují na setkáních profesionalitu lidí ze sítě Red Button. Expertní komunity vnímáme jako příležitost podívat se mimo svou bublinu. Interně prostřednictvím sdílení materiálů připravených na EDU zvyšujeme interní know-how u konkrétního tématu. Své místo u nás mají i unikátní výzvy, kterými si lidé zkouší aplikovat novou znalost v praxi. Formát připravených učících cest považujeme za případný vzor, podle kterého by si v budoucnu mohli lidé sami dle svých potřeb připravovat rozvoj v týmu či samostatně

Oceňuji příležitost setkávat se naživo s profesionály z oboru, konkrétně zacílený obsah a tolik aktuální téma udržitelnosti.

Jakým výzvám ve vzdělávání pomáhá v Komerčce čelit Red Button EDU?
"V rámci strategie firmy jsme se rozhodli podporovat zmírnění našeho dopadu na životní prostředí a pomáhat v sociální oblasti. Zavázali jsme se snižovat naši emisní uhlíkovou stopu a stát se v roce 2026 uhlíkově neutrální bankou. Procházíme současně i obrovskou agilní a digitální transformací. To vše má dopad na zaměstnance, na firemní kulturu a lídři tak čelí obrovským nárokům. Považuji pro ně proto expertní komunity za skvělou příležitost, kde hledat inspiraci i odborné znalosti."  
Matěj Hykeš, specialista L&D Komerční banky

Odbornost, propojení se sítí Red Button, pestrost i různé formáty rozvoje. Rádi si sem chodíme pro inspiraci odjinud a momentálně si užívám všech výhod, které přináší expertní komunita Czech Agile

Tomáš Leidl
Tribe Coach KB

Red Button EDU je skvělý prostor pro rozvoj velmi zkušených kolegů, kteří potřebují jít opravdu do hloubky. 

Patrik Krejčiřík
Specialista rozvoje dovedností

O společnosti Komerční banka

Komerční banka je součástí mezinárodní bankovní skupiny Société Générale, která působí v 62 zemích světa a zaměstnává téměř 140 000 odborníků. Již 30 let patří mezi významné hráče na českém bankovním trhu - každý pátý dospělý Čech je jejich klientem. Protože fandí inovacím a modernímu způsobu práce, pustili se do rozsáhlé digitální proměny, která obnáší také zavádění agilních principů práce. Inspirativní a podporující prostředí, ve kterém lidé chtějí pracovat a být úspěšní, staví na základních hodnotách: týmový duch, inovace, zaujetí a odpovědnost.

Rozvíjejte také své lidi s Red Button EDU